ấdsadd

Tài liệu TOEIC: Starter TOEIC

Sách luyện thi TOEIC Starter TOEIC được biên soạn dành cho những người học tiếng Anh trình độ sơ cấp có nhu cầu bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC. Tài liệu luyện thi TOEIC này hỗ trợ bạn thông qua những bài tập thực hành nhấn vào trọng tâm; cùng lúc cung cấp những kiến thức nền tảng và những mẹo giúp bạn học tốt, xây dựng được những kỹ năng cần thiết, làm quen dần với hình thức thi TOEIC.


Sách Starter TOEIC được chia thành 04 phần:

Chương I: Giới thiệu 12 điểm ngữ pháp quan trọng nhất thường được sử dụng trong bài thi TOEIC với những giải thích rõ ràng kèm bài tập thực hành.

Chương II: Giới thiệu 12 bài test nhỏ (kiểm tra kỹ năng đọc hiểu), mỗi bài giúp củng cố một điểm ngữ pháp thông qua những tình huống tự nhiên trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Chương III: các bạn sẽ có cơ hội làm một bài test đầy đủ để đánh giá khả năng của mình.

Chương IV: Gồm phần Transcript, Answer key và tờ giấy làm bài cho bài thi thử.

Chúc các bạn thành công với cuốn sách hay này!

More:

Mẫu đề thi TOEIC Reading (part 7)

Email In PDF

Phần thi TOEIC Reading không quá dài như trong IELTS nhưng để đạt được điểm tối đa, các bạn học viên cần phải thận trọng và khả năng nắm bắt keyword nhanh. Sau đây hãy cùng luyenthitoeic.net thử sức với đề thi TOEIC Reading (part 7).

In this part, there are two passages and 4 multiple choice questions.

Read the two emails and answer the questions.

Email 1:
Hi,

Sorry for sending this to all the staff in the company, but my list of people who are going to the Signmakers’ Conference in Dartmouth is not up-to-date, so I thought I’d mail it to everyone just to be on the safe side.

The company has agreed to pay for transport by rail which means you won’t have to drive there yourselves. We’ve booked seats on the 0630 from Stanton Heath which goes direct to Dartmouth. We should arrive there by 0845, and we can then share taxis to get to the venue, which I understand is just a 15 minute drive, so we should easily make the 0930 start.

Hotel accommodation has been booked at the Premium Inn, Dartmouth. The management have agreed that all delegates should have their own rooms. It’s likely that some of you will have singles, while others will have doubles and twins. I can’t take request for double rooms, I’m, afraid. It will be the luck of the draw. All rooms will have en suites, and should be very comfortable.

We’re planning return transport on the 2010 from Dartmouth which will get us back to Stanton Heath at 2200.

I’ll be booking transport on Friday morning (14th March), so if you have any queries or problems, make sure you contact me before then.

James Roxford

Email 2:

Dear James

Sorry, I didn’t get back to you in time. I was off sick last week and didn’t get your message until this morning. I hope you haven’t booked the train tickets yet. I’m planning to go to the conference by car, as I’m not returning to Stanton Heath after the conference. I’m going on to visit my family.

Is there any chance you can reserve a double room for me at the Premium Inn? I find it hard to sleep in single beds.

Thanks

Mindy Jacques

1.  James’s email was sent to:

A. Mindy Jacques

B. staff who are attending a conference

C. visitors to James’s company

D. everyone in the company

2.Which of the following is true about the journey James has planned?

A. Delegates will take a different route on the return journey.

B. The delegates will arrive just after the conference starts.

C. The return journey is faster than the outbound journey.

D. The delegates will need to change trains on the outbound journey.

3  When did Mindy send her email?

A. Monday (17th March)

B. Thursday (13th March)

C. Friday morning (14th March)

D. Friday afternoon (14th March)

4. What is James likely to do after receiving Mindy’s message?

A. reserve a double room

B. buy another conference ticket

C. phone a taxi company

D. cancel a train ticket

(Đáp án: 1- D, 2-B, 3-A, 4-D)