ấdsadd

Tài liệu TOEIC: Starter TOEIC

Sách luyện thi TOEIC Starter TOEIC được biên soạn dành cho những người học tiếng Anh trình độ sơ cấp có nhu cầu bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC. Tài liệu luyện thi TOEIC này hỗ trợ bạn thông qua những bài tập thực hành nhấn vào trọng tâm; cùng lúc cung cấp những kiến thức nền tảng và những mẹo giúp bạn học tốt, xây dựng được những kỹ năng cần thiết, làm quen dần với hình thức thi TOEIC.


Sách Starter TOEIC được chia thành 04 phần:

Chương I: Giới thiệu 12 điểm ngữ pháp quan trọng nhất thường được sử dụng trong bài thi TOEIC với những giải thích rõ ràng kèm bài tập thực hành.

Chương II: Giới thiệu 12 bài test nhỏ (kiểm tra kỹ năng đọc hiểu), mỗi bài giúp củng cố một điểm ngữ pháp thông qua những tình huống tự nhiên trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Chương III: các bạn sẽ có cơ hội làm một bài test đầy đủ để đánh giá khả năng của mình.

Chương IV: Gồm phần Transcript, Answer key và tờ giấy làm bài cho bài thi thử.

Chúc các bạn thành công với cuốn sách hay này!

More:

Mẫu đề thi TOEIC tham khảo

Email In PDF

Kỹ năng Đọc hiểu rất cần thiết với các loại thư từ, email, báo cáo và tất cả những giao tiếp bằng văn bản. Đó là cơ sở để xây dưng phần đọc hiểu của bài thi TOEIC. Qua đó, các nhà tuyển dụng đánh giá được phần nào khả năng sử dụng tiếng anh của các ứng viên. Sau đây luyenthitoeic.net gửi tới các bạn mẫu bài kiểm tra kỹ năng đọc hiểu TOEIC

 

Read the passage and choose the option that best answer the question.

Questions 1 - 3

Darla K. Wise received her B.A. degree from Arizona Stale University in 1980 and her Doctorate of Jurisprudence from Harvard University in 1987.

She represented sell-insured employers in Central New York for five years before joining the law firm of Corman Hagan, Wallia and White, where she has been a principal since 1990. Her practice emphasizes the representation of corporate interests in libel suits.

Ms. Wise is a member of the New York Bar Association and the New York Trial Lawyers Association.

The continuing education foundation of the New York Bar Association is pleased to have Ms. Wise speak to us today.

1. What does Darla do for a living?

A. She's a lawyer.

B. She's a professor.

C. She's an employee of the New York Bar Association

D. She's a bar and restaurant manager.

2. What is her highest educational achievement?

A. A bachelor's degree

B. A master's degree

C. A certificate from the New York Trial Lawyers Association.

D. A doctorate

3. What is her main focus in her work?

A. Personal injury

B. Corporate defense

C. Divorce

D. Education

 

Question 4-8:

 

Fax Transmission

 

Kleanit

Bravo Morillo, 320

Portal 4-2,

28020 Madrid

Spain

 

Dear fellow computer user

 

A word of advice. It's time to clean out your computer. If you're like me, you do not remove document that are no longer necessary from your computer. You never know when you need a file, so you don't throw it away. Right? Electronic mail messages pile up, too, creating a huge warehouse of obscure file name.

I found that a simple software package called Kleanit gets rid of everything I don’t need and keep the things I do. I was so impressed with this package that I decided to share it with others.

No longer do those bothersome extra messages and computer files waste processing time and cause my computer to perform inefficiently. Kleanit makes sure that the only files in my computer are files that relate to my current projects or routine tasks.

Why don’t you try it? I’ll send you trial copy and if you aren’t satisfied, send it back. If you are, and you will be, send your check for $32.50 at your earliest convenience.

Have a nice day,

Robert Horstma

CEO

 

4. According to the fax, what prompted Mr. Horsta to sell Kleanit?

A. His e-mail responses

B. His poor computer skills

C. His need for money

D. His satisfaction with the product

5. What suggestion is made in this letter?

A. To buy new computers

B. To send less mail

C. To print out documents

D. To purchase new software

6. Besides documents, what else clutters memory on most computers?

A. Operating instructions

B. Help files

C. Electronic mail messages

D. Directories

7. What effect does clutter have on a computer?

A. The computer operates slowly.

B. The computer runs out of space.

C. The computer stops working.

D. The computer erases files.

8. Which documents should be in your computer?

A. Duplicate files

B. Current and routine files

C. Files from last year

D. Files others have sent you

 

Đáp án: 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-A, 8-B